KGK Seniorklub

En klub i Korsør Golfklub siden 2010

Nyhedsbreve 2020

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er Logo_blaa.jpg

Nyhedsbrev 11 – 2020
Hej alle medlemmer af Seniorklubben.
Dette nyhedsbrev indeholder
· Turneringer i vinter
· Regionsgolf
Turneringer i vinter
Så skete det Old Course lukker fra på lørdag, derfor flyttes turneringerne til Harboe Course.
Desværre skete det så pludseligt, at vi ikke kunne nå at få reserveret vore sædvanlige tider.
Så turneringen den 1. december bliver kun på 9 huller med løbende start fra kl. 10.40.
Fremover har vi reserveret tid fra kl. 09.00 med flettetid kl. 10.50.
Disse turneringer som er ren hygge uden præmier, har indtil nu været godt besøgt.
I tirsdags var vi 32 deltagere, der så og sige stormede rundt på alle 18 huller.
Arbejdsgruppen er meget glade for den opbakning, der er til deres nye initiativ. Og de håber at dette fortsætter vinteren over.
Som du måske har bemærket, så er deltagerne i den nye arbejdsgruppe, alle i gang med at lave startlister og indtaste resultater.
Selvom vi flytter til Harboe så bedes du stadig aflevere dit scorekort i klubhuset. I
modsætning til startlisten, så viser de jo hvor mange der rent faktisk har spillet og at vi dermed kan forsvare og fastholde at der er blokeret tider til os.

Regionsgolf
Der er jo sendt information ud om regionsgolf, så hermed en opfordring om at tilmelde sig.
Især har alle veteranhold stort behov for at I kvindelige spillere melder jer.
Der er følgende hold at vælge i mellem.
Veteranrækken. Alderskrav: Fyldt 60 inden slut på 2021
Veteran A: Ingen handicapbegrænsning Henrik Lundgaard er kaptajn
Veteran B: Handicap ikke under 11,5 Henning Rasmussen er kaptajn
Veteran C: Handicap ikke under 18,5 Anne Rygaard er kaptajn
Superveteran rækken. Alderskrav: Fyldt 70 inden slut på 2021
Super Veteran B: Handicap ikke under 11,5 Hans Gunnar Andersen evt. kaptajn
Super Veteran C: Handicap ikke under 18,5 Rainer Suntum Jensen er kaptajn
Super Veteran D: Handicap ikke under 26,5 Per Gydov er kaptajn
På bestyrelsen og arbejdsgruppens vegne
Per Gydov

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er Logo_blaa.jpg

Nyhedsbrev 11 – 2020

Ny klubregel og ændring af scoreregistrering
Et medlem af klubben har foreslået følgende :
Hvis man er enig med sin markør om at en bold på klippede arealer, er væk i nedfaldne blade eller forsvundet i pladder, som også kan forekomme i vintergolf, så kan ny bold sættes i spil uden straf. DVS. droppe så tæt på det sted hvor bolden menes tabt.
Der må lægges op på alle klippede arealer, indenfor et scorekort. DVS. både fairway og semirough.
Dette vil vi så spille efter fra på tirsdag den 10. november for at fremme spillet.
HUSK : Man skal stadig tilmelde sig  på Golfbox, aflevere scorekort og de vil blive indtastet. Men der sker ingen regulering af handicap.
Hilsen
Per Gydov

Nyhedsbrev 10 – 2020

Hej alle medlemmer af Seniorklubben.
Dette nyhedsbrev indeholder

  • Aflysning af generalforsamling og julefrokost
  • Nyt kontingent for 2021
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Arbejdsgruppen ændres
  • Turneringer i vinter

Aflysning af generalforsamling og julefrokost
På grund af Corana-restriktionerne aflyses både generalforsamling og julefrokosten.
Bestyrelsen vil bestræbe at indkalde til en generalforsamling, så snart restriktionerne lempes, dette sker formentlig først til foråret.
Nyt kontingent for 2021
Bestyrelsen har besluttet at foreslå kontingent for 2021 sat til 350,00 kr.
Dette medfører

  • at medlemmerne fremover ikke skal betale for deltagelse i tirsdagsmatcherne.
  • at der kan blive ydet et tilskud til deltagelse i venskabsmatcher.
  • at der kan blive ydet et tilskud til fællesspisninger.

Bestyrelsens sammensætning
Birgit Sørensen og Susanne Krohn er begge på valg og accepterer genvalg, så bestyrelsen fortsætter uændret. Vi mangler dog en suppleant, idet Minna Lindegaard ikke har ønsket at fortsætte, dette løses når vi har generalforsamling.

Arbejdsgruppen ændres
De 4 gamle medlemmer af arbejdsgruppen har valgt at stoppe. Der skal her lyde en tak for det store arbejde de har ydet i de sidste 10 år. Arbejdsgruppen består nu af Inge Gydov.
DERFOR har arbejdsgruppen brug for din hjælp.
Kunne du tænke dig at være med til at arrangere tirsdagsturneringerne, så send en mail til inge.gydov@mail.dk.

Turneringer i vinter
Resten af oktober afvikles alle tirsdage med løbende start og præmier til afhentning i omklædningrummene.
I forbindelse med matchen den 27. oktober byder foreningen på en genstand i Cafeen, en lille øl eller tilsvarende. Kan afhentes efterhånden som man kommer ind fra den løbende start.
Fra 1. november fortsættes der med løbende start hver tirsdag på Old Course, så længe den har åbent. Når Old Course lukker flyttes turneringerne til Harboe. Disse turneringer er ren hygge uden præmier.

Til sidst en trist meddelelse, idet et medlem af klubben, Mona Dahl, er afgået ved døden

På bestyrelsen og arbejdsgruppens vegne
Per Gydov

Nyhedsbrev 08 – 2020

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er billede-1.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er billede-2.png

Nyhedsbrev 05-2020 fra Seniorklubben

Hej alle
Nu er der spillet 3 ud af de 5 tællende runder, der tæller i den Order of Merit som vi afvikler for tiden.
Når man ser på den foreløbige resultatliste kan der da anes nogle potentielle vindere.
Men trøst jer, det er kun de 3 bedste runder der tæller i den sidste ende, så meget kan ske endnu.
Endnu engang skal der opfordres til at man aflevere sit scorekort selvom man ikke deltager i Order of Merit.
Vi manglede i tirsdags 4 kort, det betyder at vi statistisk ikke var så mange, som der reelt gik på banen.
På tirsdag er vi 68 og vi ser gerne 68 scorekort i kurven, TAK.

Til sidst en lille annonce fra Shoppen.
Kom og mød vores Ecco ekspert Mads som kommer tirsdag den 23. juni 2020 kl. 10.00 – 15.00. Mange tænker ikke over, hvor vigtig den helt rigtige golfsko er for dig og dit golfspil. Mads kender alt til pasformer og materialer, og er super god til at vejlede dig til at købe den helt rigtige golfsko.

med venlig hilsen
Per Gydov

Den 8. juni 2020 skrev Per Gydov:

Hej
Vi skrev i sidste nyhedsbrev, at dem der ikke deltog i den gennemgående turnering ikke skulle aflevere scorekort.
Det er vi nu blevet klogere på.
Af hensyn til at vi alle spiller med korrekt handicap og at man ikke selv skal huske at indberette, bedes alle fremover aflevere scorekortet  i kurven med Seniorgolf.
En anden grund er, at hvis der ikke registreres en score i den løbende start, er vi statistisk mindre startende end det faktiske antal. Dette kan på sigt medføre at vi fremover får tildelt færre tider.

Hilsen
Bestyrelsen og arbejdsgruppen
Per Gydov

Nyhedsbrev 03 – 2020
Endelig kan sæsonen 2020 starte. Men det bliver småt fra start.
Turneringen den 12. maj bliver afviklet som løbende start og er en social, hyggematch uden
startgebyr.
Dvs. en mulighed for at spille sammen med nogen, man ikke har spillet med længe.
Tilmelding som vanligt via Golfboks.
Du skal selv udskrive dit scorekort.
Når runden er endt bestemmer du, om du vil have resultatet registreret til evt. regulering.
Hvis ja, så læg kortet i den opstillede kasse og i løbet af et par dage bliver det indtastet.
Klubbens gældende regler for ophold i og omkring klubhuset skal overholdes.
Vær selv opmærksom på om der kommer ændringer pga. udmeldinger fra Regeringen.
De næste turneringer vil blive afviklet efter samme koncept, indtil vi kan være samlet efter
matchen.
På bestyrelsens vegne
Per Gydov