KGK Seniorklub

En klub i Korsør Golfklub siden 2010

Forholdsregler om corona

Corona - Nye regler 18. maj 2020

KGK'S CORONA REGLER GÆLDENDE FRA 9. DECEMBER 2020!

Statsministeriet meldte i går yderligere tiltag ud for at begrænse COVID-19/coronasmitten, og dette betød Slagelse Kommune nu er omfattet af "Storby- og Sjællandspakken" sammen med 37 andre kommuner i Danmark.
Danmarks Idræts Forbund, Dansk Golf Union og Slagelse Kommune har efterfølgende rundsendt deres anbefalinger til idrætten, hvorfor Korsør Golf Klub har samordnet disse i nedenstående regelsæt, hvorfra skal fremhæves følgende væsentlige ændringer/skærpelser:
1. Golf Caféen er lukket frem til og med 3. januar 2021 - take-away muligt.
2. Klubhuset er lukket frem til og med 3. januar 2021 - kun personalet har adgang.
3. Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved aktiviteter for børn og unge op til 21 år, ophæves.
4. Udlejning af buggies/trolleys/udstyr er kun muligt i tidsrummet 10:30 - 14:00 på hverdage.
 

KGK’s CORONA REGLER FRA 9. DECEMBER 2020

De nedenstående regler gælder for de enkelte områder i Korsør Golf Klub, så myndighedernes nye anbefalinger til enhver tid overholdes.

Regler for spil på Harboe Course
1. Booket spilletid kan bekræftes elektronisk på Golfbox Appen og IKKE i klubhuset, da klubhuset er lukket område til og med 3. januar 2021. Dette er selvfølgelig ensbetydende med, at scorekort ikke længere kan printes ud – brug i stedet GLFR Appen. På toilettet i ”Den Grønne Lade” vil ligge fortrykte scorekort til fri afbenyttelse. 
2. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
3. Vær opmærksom på egen rengøring af fælles kontakt-/berøringspunkter på banen, som bænke, skraldespande etc.. Medbring venligst eget sprit!
4. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen. Hulkopper er igen ”foret” med skumgummi.
5. Udlejning af buggies/trolleys er kun muligt i tidsrummet 10:30 – 14:00 på hverdage.
Det samme gælder for Golfsæt til udlejning eller udlån til nye golfspillere.

Regler ved brug af træningsfaciliteter og andet
1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
2. Læs ophængt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og rengøring af fælles berøringspunkter blandt andet i forbindelse med træningsbolde og spande. Medbring eget sprit!

Regler for træning
1. Træneren bliver hjemme og aflyser samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdoms-symptomer som snue, hoste eller feber.
2. Træneren skal sikre minimum én meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, og bruger selv mundbind under træningen.
3. Der er ophængt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
4. Der skal være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper.
5. Her gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer nu alle medlemmer og tidligere mulighed for børn og unge op til 21 år at være forsamlet op til 50 personer, gælder ikke længere.

Regler for turnerings- og aktivitetsafvikling i KGK
Der kan afvikles turneringer med mere end 10 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 10 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset, 1. tee og parkeringsplads.
Dette gælder til og med 28. februar 2021.

Regler for brug af klubhuset, bagrumskælderen, buggyladen, Proshoppen og Den Grønne Lade
1. I klubhuset (lukket til og med 3. januar 2021), bagrumskælderen og i Proshoppen skal alle bære mundbind undtaget herfra er personalet når de er på kontoret og greenkeeperne når i Den Grønne Lade (greenkeeperfaciliteterne).
2. I bagrumskælder og i buggyladen skal bruges mundbind og der er KUN adgang for 2 personer ad gangen.
3. Klubhuset er aflåst, mens toilettet i den grønne lade fortsat er åben og rengøres 2 gange dagligt - husk afspritning både før og efter toiletbesøg.

Regler for caféen og klubhuset
1. Klubhuset og dermed caféen er lukket for al adgang frem til og med 3. januar 2021.
2. Der kan bestilles og afhentes ”take away”, som i givet fald udleveres fra bagindgangen ved buggygaragen.

Regler for den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger – disse kan læses på https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko. Læs også gerne https://coronasmitte.dk..
6. Har du brug at komme i kontakt med klubben, kan Hans Henrik træffes dagligt mellem 10:00 og 16:00 på telefon 2015 1789.
 

Med venlig hilsen
Hans Henrik Burkal
Golfmanager

Corona - Nye regler 18. maj 2020

Korsør den 18. maj 2020.

NEDENSTÅENDE UDSENDT I GÅR SØNDAG DEN 17. MAJ,
MEN TILSYNELADENDE IKKE MODTAGET AF ALLE!

Kære alle

Så er vi på vej mod yderligere normalisering.
På baggrund af de nye Corona-retningslinjer fra Kulturministeriet og Danmarks Idræts Forbund har Dansk Golf Union pr. 18. maj 2020 fortaget en række ændringer i anbefalingerne. Det betyder bl.a. at:
•    Afstandskravet mellem personer nedsættes til 1 meter
•    Banen genetableres med flag, hulkop som ved normalt spil.
•    Riverne er tilbage i bunkers, hvorved den midlertidige regel for spil fra bunker bortfalder.
•    Boldvaskere, affaldsspande, vand og luft etableres.
•    Mulighed for samling af maksimalt 10 personer i en gruppe, og med minimum 2 meter mellem de enkelte grupper.
•    Kontoret åbner.
•    Leje af buggies, trolleys og udstyr atter er mulig. Buggies kan fremadrettet benyttes af personer fra forskellige husstande.
•    Golf Caféen åbner i henhold til Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af Restauranter og Caféer.

De samlede og detaljerede restriktioner kan ses på www.korsoergolf.dk under Corona Adfærd.

Så er der serveret
Mon ikke mange har glædet sig til, at det atter var muligt at få lidt mad og drikke efter runden. Det bliver heldigvis en realitet fra mandag den 18. maj.
Lone og Tomm samt alle ansatte glæder sig til at komme i gang.
Caféen åbner i henhold til myndigheders retningslinjer, hvilket vil sige at: 
•    Der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.
•    Forsamlingsforbuddet skal respekteres, og at der derfor ikke kan serveres for et selskab større end 10 personer.
•    Caféen kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 meter.
•    Et selskab bør bestå af personer, der er vant til at omgås hinanden, eksempelvis har spillet sammen.
Ovennævnte betyder, at der kan være maksimalt 40 personer i caféen.
Terrassen kan bruges, men her gælder det almindelige forsamlingsforbud på i alt 10 personer (og ikke flere grupper af 10 personer). Vi har valgt at inddele udendørsserveringen i tre områder: den overdækkede terrasse, den åbne terrasse ud mod 18. green og et område foran klubhuset (i alt max 3 x 10 personer).

Både velkendte og nye personer er klar til at servicerer os. Vi kender allerede Rikke, der er bager og Henny, der er kok. Nye ansigter vil være Karin, der ernærings bachelor og Sofie, der er nyuddannet Cater.
Kendte ansigter, nye ansigter, flere kompetencer, nyt forbedret spisekort samt en ny øl. Så er vi godt i gang. 
Vi håber, alle vil bakke op om Caféen. Det er der brug for efter den noget anderledes start på sæsonen.

Med venlig hilsen
Korsør Golf Klub
På bestyrelsens vegne 
Poul Møller

 

Nyhedsbrev 03 - 2020

Nyhedsbrev 03 - 2020
Endelig kan sæsonen 2020 starte. Men det bliver småt fra start.
Turneringen den 12. maj bliver afviklet som løbende start og er en social, hyggematch uden
startgebyr.
Dvs. en mulighed for at spille sammen med nogen, man ikke har spillet med længe.
Tilmelding som vanligt via Golfboks.
Du skal selv udskrive dit scorekort.
Når runden er endt bestemmer du, om du vil have resultatet registreret til evt. regulering.
Hvis ja, så læg kortet i den opstillede kasse og i løbet af et par dage bliver det indtastet.
Klubbens gældende regler for ophold i og omkring klubhuset skal overholdes.
Vær selv opmærksom på om der kommer ændringer pga. udmeldinger fra Regeringen.
De næste turneringer vil blive afviklet efter samme koncept, indtil vi kan være samlet efter
matchen.
På bestyrelsens vegne
Per Gydov

Corona situationen opdateret 24. april 2020

24-04-2019

Mail fra Per Gydov

Fra DGU er der nu kommet udmelding om at klub- samt klub-i-klubben turneringer kan løbe af stablen.

Men efter en diskussion i bestyrelsen og arbejdsgruppen om de restriktioner,

der skal følges for at spille turneringer, er vi enige om at der ikke kan spilles turneringer før efter den 10. maj.

Så den første mulige turnering er altså den 12. maj, men det afhænger af,

hvad der udmeldes fra regeringen inden den 10. maj.

Det eneste vi kan sige om denne turnering er, at det bliver med løbende start.

Der kan tilmeldes til denne turnering på Golfboks, da vi håber at kunne gennemføre den under en eller anden form.

Muligvis blot som en social hyggerunde.

Vi melder ud så snart der er mere information.

Venlig hilsen

Per

OBS. Kasseren melder at en del ikke har indbetalt kontingent, det skulle være sket senest den 15. marts.

 

Corona Adfærdsregler opdateret 14. april 2020

Korsør Golf Klub lukker endnu mere op.

Kære medlemmer og gæster,
DGU er kommet med nye opdateringer omhandlende kontrolleret adgang til greenfeespil, 4-bolde og træningsfaciliteter. Også denne gang følger Korsør Golf Klub DGU´s anbefalinger. Nærmere information og detaljer fremgår af nedenstående og af hjemmesiden under ”Corona adfærd”. Denne seneste opdatering er gældende til og med den 10. maj 2020.

De vigtigste ændringer i overskrifter (vigtigt at læse reglerne i deres helhed på hjemmesiden)
•    Onsdag den 15. april klokken 15:00  åbnes der for booking op til 4-bolde for medlemmer og fredag den 17. april også for gæster. Tidsbestillingen i Golfbox vil være lukket onsdag den 15. april i tidsrummet 13:00 til 15:00. Vi opfordrer medlemmerne til i den kommende weekend at finde sammen i 4-bolde. Det vil give yderligere spillemulighed for medlemmer og gæster.
•    Der bliver adgang til udskrivning af scorekort og betaling af greenfee i forhallen til klubhuset og maksimalt 2 personer inde i forhallen ad gangen. (Scorekort og konverteringstabeller fremgår også af hjemmesiden). Øvrigt klubhus – cafe, toiletter, omklædning og kontor - vil fortsat være lukket til og med 10. maj. 
•    Reglerne giver mulighed for handicapregulering – dog ikke de dage, hvor hul 5 og 6 er lukket. Se DGU’s midlertidige regler for regulering af handicap på hjemmesiden under ”Corona adfærd”. 
•    Træningsfaciliteterne åbner. Dog vil det først være muligt at booke træning fra den 4. maj hos Thomas Larsen.
•    Toilet på Old Course (hul 12) er åben fra den 16. april. Der rengøres to gange dagligt. Medbring gerne egen desinfektionsmiddel.

Som det nok er bekendt, er der på grund af etablering af fairwayvanding desværre  få dage, hvor hul 5 og 6 vil være lukket. Vi beklager, men det har ikke været muligt at etablere systemet før nu. Old Course spiller som følger:

•    Onsdag den 15. april og torsdag den 16. april - 16 huller
•    Fredag den 17. april til og med søndag den 19. april - 18 huller
•    Mandag den 20. april til og med fredag den 24. april - 16 huller (greenfee reduceres for gæster til kr. 200,- og ingen yderligere rabat til venskabsklubber)

Og til slut gentager vi et par vigtige opfordringer:
•    Inviter jeres golfvenner til Korsør
•    Skaf et eller flere nye medlemmer
•    At banen åbnes lidt mere betyder ikke, at den frivillige medlemsgreenfee på kr. 20 pr. runde ikke fortsat er meget velkommen.

Tak for den store forståelse og opbakning, der er i disse Corona tider. I ønskes alle god tur på golfbanerne.

Med venlig hilsen
Korsør Golf Klub

På bestyrelsens vegne
Poul Møller
Klik på dette link for at læse brevet fra Korsør Golfklub

Corona Adfærdsregler

Nedenstående er Korsør Golf Klubs regler for spil på Harboe
Course udarbejdet i.h.t. Dansk Golf Unions anbefalinger dateret tirsdag den 31. marts 2020.

Regler for spil på banen

 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Der må kun ske booking af tiderne XX:00 – XX:20 – XX:40; altså kun starttider hvert 20. minut.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 4. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet.
 5. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres
 6. Banemateriel er fjernet (f.eks. river og boldvaskere)
 7. Vandhaner på banen er lukket
 8. Affaldsspande og lignende tildækket – så tag eventuel affald med hjem
 9. Det er kun klubbens egne medlemmer, som har adgang til Harboe Course
 10. Spillernes adfærd vil blive iagttaget og om nødvendigt lukkes Harboe Course, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

Andre regler

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højst én person i bagrum ad gangen.
 2. Alle træningsfaciliteter (puttinggreen, indspilsgreen og drivingrange) er lukket
 3. Alle toiletfaciliteter er lukket, og vaskepladser må ikke bruges
 4. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet er ikke tilladt
 5. Kun elektronisk booking uden bekræftelse – så fortsat ingen adgang til klubhuset og dermed print af scorekort

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne skal køre hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Flagstangen må ikke berøres
 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning