KGK Seniorklub

En klub i Korsør Golfklub siden 2010

Nyhedsbreve 2021

Info om Seniorklubbens turnering den 22.6

Turneringen er stadig en Gunstart men starttidspunktet er flyttet til kl. 09.00,

så nu kan de morgensøvnige også være med 😊

Husk der er kaffe og kage bagefter i forbindelse med Generalforsamlingen.

Så mød nu talstærkt op

Vil du ikke spille, men gerne deltage i Generalforsamlingen så tilmeld dig turneringen

og skriv i bemærkning at du ikke ønske at spille.

Hilsen

Per Gydov

Formand

Fra: Per Gydov
Sendt: 6. juni 2021 09:44
Til: pgydov@gmail.com; Inge Gydov
Emne:

Hermed indkaldes til generalforsamling for KGKs Seniorklub for året 2020.

Dagsorden for ordinær generalforsamling for året 2020

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

2a. Vedtægtsændringer se vedlagte

3. Revideret regnskab til godkendelse se vedlagte  – samt forslag til 2021s kontingent og matchfee.

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

                             Susanne Krohn og Birgit Sørensen er på valg.

                             Susanne Krohn ønsker ikke genvalg.

                             Birgit Sørensen er villig til Genvalg

                             Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Helle-Vibeke Andersen

                             Suppleanten Minna Lindegaard ønsker ikke genvalg.

6. Valg af revisor

                             Lone Mildam er villig til genvalg

7. eventuelt.

Bemærk at foreningens vedtægter, bestyrelsen osv. findes på KGKs hjemmeside

På bestyrelsens vegne

Per Gydov

Vedtægter kan læses her

Vedtægtsændringer Ved generalforsamlingen den 22. juni 2021

Paragraf 2 (nuværende tekst)
Som medlemmer optages medlemmer af Korsør Golfklub med handicap max. 54
og alder for kvinder minimum 50 år og mænd minimum 55 år.
Deltagelse i Seniorklubbens arrangementer forudsætter, at kontingent er betalt såvel til Korsør
Golfklub, som til Seniorklubben

Ny tekst
Som medlemmer optages medlemmer af Korsør Golfklub med spilleret til Old Course
og alder for kvinder minimum 50 år og mænd minimum 55 år.
Deltagelse i Seniorklubbens arrangementer forudsætter, at kontingent er betalt såvel til Korsør
Golfklub, som til Seniorklubben
Deltagelse i præmiegivende tirsdagsturneringer forudsætter at den årlige matchfee er betalt.

Paragraf 4 punkt 3 (nuværende tekst)

Revideret regnskab til godkendelse – samt forslag til næste års kontingent.

Ny tekst

Revideret regnskab til godkendelse – samt forslag til næste års kontingent og den årlige matchfee.

Paragraf 5
Her tilføjes
Bestyrelsen kan til varetagelse af tirsdagsturneringerne nedsætte et udvalg, som forventes at være
selvsupplerende

Golftur til 2 af Sønderjyllands bedste golfbaner.

14. – 16. sept. 2021

Benniksgaard Golf og Hotel.

Sejrsvej 109

6300 Gråsten

Benniksgaard Hotel har en smuk beliggenhed ved Flensborg Fjord. Området er en naturperle, og golfbanen er skabt i et naturfredet område.

Vi skal bo i værelser i Annekset ca. 100 m fra golfbanen og hotellet.

Turen omfatter:

2 x overnatning

3 x greenfee

2 x morgenmad

2 x aftensmad

Vi mødes tirsdag d. 14 sept. Kl. 10.00 i Sønderjyllands Golfklub, Golfbanevej 3, 6360 Tinglev. Banen er smukt beliggende i Årtoft plantage. Terrænet er afvekslende og let kuperet med lyng, skov, kløfter og en righoldig fauna og flora.

Der spilles med løbende start fra 10.30.

Onsdag d. 15.sept. spilles på Benniksgaard Golfbane kl. 10.00, gunstart

Torsdag d. 16. sept. spilles på Benniksgaard Golfbane kl. 10.10, løbende start

Onsdag aften er cer præmieuddeling og hyggeligt samvær i ”Høloftet” (samlingslokale) efter middagen.

Pris for golfere i dobbeltværelse 2550,00 kr./person

Pris for golfere i enkeltværelse 2850,00 kr.

Buggies, Benniksgaard, koster 300,00 kr. pr bil, skal bookes i forvejen og betales direkte i proshoppen.

Buggies, Sønderjyllands Golf, koster 250,00 kr. pr. bil, skal bookes i forvejen i sekretariatet.

Golfafdelingen har et tørt rum, man må stille sin golfbag i ved regnvejr, men på eget ansvar.

En smør-selv- madpakke ved morgenbordet koster 79,00 kr.

En ekstra overnatning med morgenmad koster 995,00 kr. pr. dobbeltværelse, og 895,00 kr. pr. enkeltværelse.

Bindende tilmelding på GolfBox senest 1. august 2021.

Depositum ved tilmelding 500,00 kr.

Indbetaling af restbeløb senest 25. august 2021

Betaling på konto 6820 1892483

Mange golfhilsener Susanne,  Per og Birgit

Nyhedsbrev nr. 4-2021 fra Seniorklubben. -23. marts

Dette nyhedsbrev indeholder

  • Nyt fra Turneringsudvalget
  • Invitation til efterårstur
  • Kontingent 2021

Nyt fra Turneringsudvalget.

Fra udvalget skal her lyde en stor tak for den dejlige opbakning der var til forårsturen til Pejsegården,

den blev overtegnet på en uges tid, men alle 47 blev der plads til.

Samtidig er det utrolig glædeligt, at der er blevet taget så godt imod udfordringen med vinterturneringer på Harboe.

Tilslutningen, som har været stigende siden nytår, har flere gange været så stor, at vi har måtte reducere tidsintervallet

mellem starterne med helt ned til 8 minutter.

Vi har ikke kunnet få flere tider i takt med den øgede tilslutning.

Men nu har vi fået flere tider på resterende turneringer helt frem i april.

De 2 starter der er i april, før Old Course forventes at åbne, er af KGK blevet sat til max. 9 huller.

Old Course forventes at åbne den 18. april med KGKs åbningsmatch.

Vi starter med en løbende start den 20. april og har åbningsmatch den 27. april som gunstart,

hvis Corona-restriktionerne tillader det.

Vi er som de andre Klub-i-klubben blevet pålagt, at både løbende og gunstart skal ske fra kl. 08.00.

Dog kan vi i april, oktober og november vente til kl. 08.30.

Når vi spiller på Old Course skal den enkelte spiller ikke udskrive scorekort,

idet disse bliver udskrevet dagen før og uddelt før start.

Den af udvalget udarbejdede turneringsplan, som kan blive ændret pga. Corona,

ligger nu på KGKs hjemmeside under Klub-i-klubben

Turneringsplan – Korsør Golf Klub (korsoergolf.dk) følg dette link.

Det anbefales dog fremover, at se hvad der står under INFO på den enkelte turnering,

da det ikke kan påregnes at turneringsplanen ændres løbende.

Invitation til efterårstur.

Der vedlægges en invitation til efterårsgolf i Sønderjylland.

Kontingent 2021.

Kontingent for 2021 skulle have være betalt senest den 15. marts.

Hvis du er en af de få som endnu ikke har nået det,

så skal du indbetale 350,00 kr. på konto: 6820 1442453

Husk at skrive navn og DGU nr. på indbetalingen.

På bestyrelsens og turneringsudvalgets vegne

hilsen og på gensyn

Per Gydov

26. jan. 2021

Dette nyhedbrev indeholder

  • Tirdagsturneringerne
  • Forårsturen

 Tirsdagsturneringerne
Fra og med den 2. februar vil resultaterne fra tirsdagsturneringerne, både på 9 og 18 huller, blive brugt til handicapregulering. Under forudsætning af at der er spillet til sommergreen.

Forårsturen:
Går i år til Pejsegården i Brædstrup. Indbydelse vedlægges. 

Med venlig hilsen

KGKs Seniorklub

v/Per Gydov

Invitation til Forårstur/sommertur.

Forårstur/sommertur går i år til Hotel Pejsegården

i Brædstrup, med ankomst tirsdag den 8.juni og afrejse torsdag den 10. juni.

Opholdet er med halvpension uden drikkevarer.

Begge dage får vi en velkomstdrink kl. 19.

Tirsdag får vi en 2 retters menu og onsdag en 3 retters festmenu.

Man kan få husets øl, vin, vand, kaffe og te fra kl. 19.30 til kl. 21.30 for 310 kr. pr. person pr. dag.

Prisen for ophold i dobbeltværelse og 2 gange golf er 1.705 kr. pr. person.

Prisen for ophold i enkeltværelse og 2 gange golf er 2.145 kr. pr. person.

Prisen for ophold i dobbeltværelse og 3 gange golf er 1.930 kr. pr. person.

Prisen for ophold i enkeltværelse og 3 gange golf  er 2.370 kr. pr. person.

Vi skal spille Brande GK tirsdag den 8 juni kl.10,30.

Ikast Tullamore GC, som lige er blevet renoveret, onsdag den 9. juni kl. 10,00.

Horsens GK torsdag den 10. juni kl. 10,00.

Alle dage med baglæns gunstart.

Onsdag og torsdag er der selvfølgelig morgenmad og vi får en sandwich ”to go” samt vand.

En ekstra overnatning i dobbeltværelse mandag den 7. juni koster 545 kr. pr. person og

en ekstra overnatning i enkeltværelse mandag den 7. juni koster 765 kr.

For dette får du velkomstdrink, 2 retters menu, morgenmad og sandwich ”to go” samt vand.

Opholdet inkluderer endvidere fri bowling, billard, WI-FI, swimmingpool, hygge og et dejligt miljø på hotellet.

Vi har reserveret 15 dobbeltværelser og 15 enkeltværelser, så det er først til mølle.

Tilmelding i golfboks fra den 1. februar og senest den 30. april 2021.

Husk at anføre i bemærkning hvis du vil bruge Buggy.

Depositum 150 kr. som går til præmier, bedes indbetalt til Inge på konto 8210-6270492132 eller mobilepay til 21454614.

Husk at anføre navn og DGU nummer.

Afbestilling kan ske frem til den 25. maj 2021 uden omkostninger.

Hver enkelt afregner selv med hotellet ved afrejse.

Hilsen fra

Turneringsudvalget

Inge, Anne Mary, Hanne og Bente

Nyhedsbrev 2– 2021
Så nærmer tiden sig, for indbetaling af kontingent for året 2021.
Beløbet der skal indbetales er kr. 350,00.
Dette består af, det på generalforsamlingen 2019 vedtagne kontingent på kr. 150,00 og
kr. 200,00, som dækker deltagelse i alle præmiegivende tirsdagsturneringen i sæsonen.Turneringsudvalget har sammen med bestyrelsen, besluttet at opkræve dette forskud,
for at undgå at udvalgsmedlemmerne i disse Coronatider, skal have nærkontakt med
mange personer og modtage kontanter. De kr. 200,00 er udregnet efter den
gennemsnitlige deltagelse i turneringer i 2019. Beløbet er sat lavt, da vi har en større
sum i klubkassen pga. det lave aktivitetsniveau i 2020.
…….. Beløbet bedes indbetalt inden den 15. marts 2021 til konto 6820 1442453. Husk at angive DGU nummer og navn på indbetalingen.
På bestyrelsens vegne
Per Gydov

Nyhedsbrev 1– 2021
Hej alle medlemmer af Seniorklubben.
Da Old Course lukkede, flyttede vi som planlagt turneringerne til Harboe Course, med
mulighed for både 9 og 18 huller. Indtil nu har vi gennemsnitlig været 24 deltagere, fordelt
på de 9 og 18 huller. Vi har fået tilgang af et par begyndere, det er jo dejligt.
Den sidste gang før jul var vi 22 til Gløgg og småkager. Her mellem jul og nytår dukkede 17
op til en enkelt.
Vi starter igen den 5. januar og her er der reserveret tid til 28 spillere, så hold jer ikke tilbage.
Når det bliver muligt, vil turneringerne blive brugt til regulering af de nye handicap.
Her i forårsmånederne, vil vi en gang hver måned, arrangere noget socialt i forbindelse med
spillet. Se om dette på de enkelte turneringer.
Bestyrelsen og arbejdsgruppen ønsker alle en godt nytår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsen og arbejdsgruppens vegne
Per Gydov